Truyền lửa truyền đam mê với những người nghiện Yoga

Truyền lửa truyền đam mê với những người nghiện Yoga

Truyền lửa truyền đam mê với những người nghiện Yoga

Truyền lửa truyền đam mê với những người nghiện Yoga

Truyền lửa truyền đam mê với những người nghiện Yoga 

Sáng tinh mơ đã nhận được tin nhắn tập trung, pha vội ly caphe, luộc vội 1 củ khoai lang tranh thủ đến đúng giờ để nhận nhiều shoot hinh tuyệt vời, không phân biệt bạn là ai, là học viên hay giáo viên nhưng khi lên thảm là phải tập hết mình để có 

 

Thành quả  của sự đam mê và cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW