Ngày 20/11 liên hoan cùng các cô giáo Yogaflow

Ngày 20/11 liên hoan cùng các cô giáo Yogaflow

Ngày 20/11 liên hoan cùng các cô giáo Yogaflow

Ngày 20/11 liên hoan cùng các cô giáo Yogaflow

Ngày 20/11 liên hoan cùng các cô giáo Yogaflow 

 

Sau 1 năm cố gắng và nổ lực để trở thành những HLV yoga chuyên nghiệp như ngày hôm nay, bản thân mỗi người đã đút kết cho mình những bài học kinh nghiệm sống cũng như kiến thức yoga vững vàng. Chúc mọi người luôn tiếp bước thành công trên con đường trở thành Yogi, và là nguồn cảm hứng cho những học viên yêu thích của mình.

 

 

Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW Trung tâm yoga FLOW